„Žeme, Žemynėle, laimink želmenėlį…“

Kelmė –žemdirbiškas rajonas,  2013 m. žemės ūkio naudmenas ir pasėlius deklaravo 4760 žemdirbių . Rajone yra 2982 ūkininkai. Vyrauja mišrios paskirties, pusiau natūriniai ūkiai, gaminantys produkciją savo reikmėms. Rajonas yra vienas didžiausių pieno žaliavos gamintojų regionų Lietuvoje. 2885 karvių laikytojai čia laiko 12 796 karves. Taigi, žemdirbiai triūsia iš peties-…

Plačiau

Apie Meilės Lukšienės įžvalgas ir švietimo problemas

Rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus, Suaugusiųjų mokymo centro bei  Kelmės J. Graičiūno gimnazijos iniciatyva įvyko rajono švietimo darbuotojų konferencija ,,Meilės Lukšienės pedagoginės įžvalgos šiandien“, skirta lietuvių literatūros tyrėjos,  edukologės, humanitarinių mokslų daktarės, Lietuvos švietimo reformos pradininkės ir vienos iš Tautinės mokyklos koncepcijos autorių Meilės Lukšienės 100 – osioms …

Plačiau

LR Teisingumo ministro vizitas Kelmėje

LR Teisingumo ministras Juozas Bernatonis praėjusį penktadienį susitiko su Kelmės rajono savivaldybėje ir kitose viešojo administravimo institucijose dirbančiais valstybės tarnautojais. Ministras papasakojo apie Teisingumo ministerijos funkcijas, problemas, kurias tenka spręsti pirmininkavimo Europos Tarybai laikotarpiu, pasidalijo įžvalgomis apie politinę padėtį šalyje. Kaip vienas iš LR Valstybės tarnybos įstatymo  autorių, J. Bernatonis…

Plačiau

Svečiais turtingas penktadienis

Lapkričio 8 d. vyko LSDP Kelmės skyriaus tarybos posėdis, kuriame dalyvavo gausus būrys svečių: europarlamentarė Vilija Blinkevičiūtė su savo biuro vadovu ir patarėja,  LR Teisingumo ministras Juozas Bernatonis, Seimo narė Alma Monkauskaitė ir skyriaus kuratorius Valdas Šereika. Europarlamentarė išsamiai kalbėjo apie savo darbą , Europos ir Lietuvos socialinę politiką.  Partijos rinkimų štabo…

Plačiau

Spaudos atstovė – Metų Mokytoja, knygos sudarytoja

LSDP Kelmės skyriaus spaudos atstovės Emilijos Kvietkuvienės iniciatyva sudaryta ir išleista knyga ,,Laiko rėžiai Kražių veide“. Tai Kražių seniūnijos gyventojų papasakotos autentiškos istorijos apie tragiškus XX a. Kražių apylinkės įvykius (sovietizaciją, Antrąjį pasaulinį karą, tremtį, žydų genocidą, rezistenciją ir jos padarinius, gyvenimą kolūkiuose, laikmečio vertybes, žmonių santykius), paremtos pateikėjų atsiminimais…

Plačiau

Festivalyje – ir parlamentarai socialdemokratai

Šį rugpjūtį žymus  nuo XVII a.  Žemaitijos mokslo ir kultūros miestelis – Kražiai  – mini įkūrimo 760 – ąsias metines. Ta proga surengtas Kražių festivalis, kuris startavo liepos 6 d., baigėsi šv. Roko atlaidais rugpjūčio 18 d. Baigiamojoje festivalio programoje buvo ne vienas gražus renginys: Kražiuose pastatyta opera, mokinių ir…

Plačiau