Apie kelius, nenašias žemes ir rinkimus

Nesu iš tų žmonių, kurie labai aktyviai reikštų savo mintis žurnalistams, rašytų apie save,  nuveiktus darbus. Juolab kad tam neturiu ir laiko – man svarbiau konkretus darbas, negu kalbos apie jį. Tačiau ryžausi parašyti rajono žmonėms dėl klaidingos informacijos apie mane ir mano veiklą Seime ir apygardoje.

Apie kelius

Man, kaimiško rajono gyventojai, suprantamas kiekvieno žmogaus noras važinėti patogiais keliais, juolab kad daug metų jie ne tik neasfaltuojami, bet ir nepakankamai prižiūrimi. Seimo 2012 – 2016 m. kadencijos nariai  numatėme  žvyrkelių asfaltavimo darbus per gyvenvietes – Kelmės rajone 2016 m. pradėti asfaltuoti šias žvyrkelio atkarpas:  Algenai – Stulgiai – Kirkliai (0,44 km), Nemakščiai – Kražiai – Junkilai (6,5 km), Kušeliškė – Lyduvėnai – Maironiai (1,25 km), Kelmė – Gaštynai – Kalniškė – Kletiškė (2,8 km). Taip išasfaltuoti iš viso 12,55 kilometrų rajono kelių atkarpų. Dėl šių darbų Lietuvos automobilių kelių direkcija sutartį su rangovu  – ,,Šiaulių plentu“ pasirašė 2016 m. liepos mėnesį. Darbai turi būti atlikti per 9 mėnesius, numatyta 3 mėnesių žiemos technologinė pertrauka. Be to, per gyvenvietes dar numatoma asfaltuoti ruožus Kerkasiuose, Petrališkėje ir Burciškėje. Daugiausia gyventojų abejonių sukėlė Jauniškės – Kražių žvyruoto kelio asfaltavimo darbai (jo numeris 350). Didelių rajono mero V. Andrulio ir mano pastangų dėka pavyko gauti lėšų šio kelio rekonstrukcijai. Įvyko konkursas, šių metų gegužės 31 d. buvo atplėšti konkurso dalyvių vokai. Buvo gauti penki pasiūlymai vykdyti darbus. Pirmos ir antros konkurso (pagal mažiausią kainą) dalyviai viešųjų pirkimų komisijai nepagrindė savo pasiūlymuose pateiktų mažų kainų (pasiūlymas pateiktas 2016 – 06 – 22). Trečias mažiausią kainą pasiūlęs dalyvis informaciją pateikė ir viešųjų pirkimų komisiją sudarė po atidėjimo, 2016  – 07 – 20. Liepos 19 dieną buvo gauta vieno iš dalyvių pretenzija dėl pateiktų duomenų slaptumo. Pretenzija buvo atmesta, sutartį buvo galima pasirašyti rugpjūčio 5 d., tačiau rugpjūčio 4 d. konkurso dalyvis pateikė ieškinį teismui. Atsakingai galiu pasakyti, kad šie faktai – patikima premjero sekretoriato medžiaga. Sutarties pasirašymas yra sustabdytas, laukiama ginčo pabaigos. Taigi, teisinėje valstybėje vyksta teisiniai procesai ir jokio Seimo nario įsitikinimai čia nepadeda. Bet faktas, kad žvyrkelis Jauniškė – Kražiai bus asfaltuojamas yra nepaneigiamas – tam yra skirtos valstybės lėšos, parengtas projektas.

 

Apie nenašias žemes

Seimo narys nėra nei genijus, nei žiniuonis, normalu, jei jis vieną sritį išmano geriau, kitą prasčiau. Nesu išimtis ir aš. Bet rinkėjui galima padėti pasitelkiant kvalifikuotus specialistus, kreipiantis į kitas žinybas, organizuojant susitikimus su kitais žmonėmis. Lietuvoje, kaip ir kitose valstybėse, nėra tobulų gyvenimo sričių. Tai nesibaigiančios švietimo ir sveikatos reformos, tai mokesčių politika, socialinės problemos. Kaimiškam mūsų rajonui labai aktualūs žemės ūkio klausimai. Vienas iš jų – nenašios žemės.

Prieš pirmąjį rinkimų turą buvo paskleista šmeižikiška, neteisinga informacija mobiliaisiais telefonais  –  platinamos žinutės, kad ,,Seimo narės Almutės“ iniciatyva nuo 2018 m. ūkininkaujantys nederlingose žemėse nebegaus išmokų. Tokio turinio kaltinimų man pažėrė ir rajono tarybos narys Romas Docius savo straipsnyje, kuris buvo išspausdintas rajono laikraštyje ,,Bičiulis“ (Nr, 75, 2016 m. rugsėjo 24 d.). Išsamiai paaiškinsiu situaciją: dar 2010 m. sausio 22 d. Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministras Kazys Starkevičius pasirašė įsakymą (jo numeris 3D – 35), kuriuo sudarė darbo grupę mažiau palankių ūkininkauti vietovių išskyrimo klausimams spręsti. Darbo grupei ministras pavedė ,,remiantis atlikto tyrimo ,,Gamtinių trūkumų turinčių žemės ūkio plotų (mažiau palankių ūkininkauti vietovių) identifikavimas“ ataskaita išnagrinėti klausimus, susijusius su iš naujo atrinktų mažiau palankių ūkininkauti vietovių peržiūra, ir informaciją apie nagrinėjimo rezultatus ir priimtus sprendimus pateikti iki 2010 m. sausio 31 d. Panašu, kad grupė savo darbo neatliko, nes 2015 m. sausio 22 d. žemės ūkio ministrė V. Baltraitienė pasirašė įsakymą Nr. 3D -34 ,,Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. sausio 22 d. įsakymo Nr. 3D – 35 ,,Dėl darbo grupės sudarymo“ pakeitimo“. Uždavinys darbo grupei liko tas pats, tik pasikeitė jo sudėtis. Be kitų asmenų iš respublikos savivaldybių, į grupę įrašytas ir Juozas Rimkus, Kelmės rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vedėjas. Vedėjo reikėtų klausti, kokie vyko darbo grupės posėdžiai, kaip jis lankė posėdžius ir apskritai ką nuveikė, kiek iniciatyvos parodė…

Pasidomėjusi dėl taip vadinamų ,,nenašių žemių“ išmokų Žemės ūkio ministerijoje sužinojau, kad Lietuvos žemdirbiai visas jiems priklausančias išmokas gaus it toliau, jokie apribojimai nėra taikomi ir mūsų rajono žemdirbiams. Šiuo metu galioja senasis 2014 metais rengtas ,,nenašių žemių“ žemėlapis, pagal kurį dar 20 procentų yra mokamos didesnės išmokos už vieną žemės hektarą. Šis žemėlapis galios iki 2018 m. birželio 1 d. Naujasis žemės našumo žemėlapis iki 2018 m. birželio 1 d. turi būti suderintas su Europos Komisija ir pradėtų galioti nuo 2018 m. Dabar galioja senasis, reiškia, nė vienas žemdirbys nebus nuskriaustas. Bet noriu pabrėžti, kad tai naujosios vyriausybės darbas. Jo rezultatai priklausys nuo to, kam naujasis Žemės ūkio ministras skirs prioritetus. Ar atsiras politinės valios remti žemdirbius mažesnio našumo žemėse? Šiandien daugumo ūkininkų žemė įvertinta 40 balų. Žemės ūkio specialistams ir visiems besidomintiems nenašių žemių ir kitomis aktualiomis kaimo problemomis siūlau paskaityti Stojimo i ES sutartį (www.3.lrs.lt). Šį dokumentą galima rasti visuose Lietuvoje veikiančiuose Europos informacijos centruose ir rajonų savivaldybių bibliotekose). Dokumente yra konkrečiai surašytos finansinės paramos žemės ūkiui, išmokos žemdirbiams, žemės ūkio gamybos kvotos, pereinamieji laikotarpiai ir kita. Atrodo, kad ,,Kelmės rajono savivaldybės administracijos žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus nuostatai“, patvirtinti Kelmes rajono savivaldybes administracijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 12 d. isakymu Nr. A-1111″, švelniai tariant, nedraudžia nei teikti informacijos, nei daryti daugiau, nei padaroma. Ar tikrai visi viską padarome ,,idealiai”  teisdami kitus?

Žemės ūkio srityje problemų yra ir daugiau. Pavyzdžiui, melioracijos griovių būklė. Kelmės rajone yra apie 1,5 tūkstančių kilometrų melioracijos griovių ir kiekvienais metais, pasak kaimo žmonių, situacija vis blogėja. Nuo 2012 m. buvo galima kreiptis į Žemės ūkio ministeriją ir teikti paraiškas dėl melioracijos griovių būklės gerinimo. Kaimyninių rajonų žemdirbiai pagal melioracijos programą sutvarkė 30 – 70 procentų šių griovių. Kieno tai tiesioginis darbas?

Esu gavusi nemažai žemdirbių prašymų, paklausimų – į juos visus buvo reaguota, ieškota sprendimo būdų. Sėkmingai ūkininkaujančius žemdirbius stengiausi pastebėti, pagerbti šventėse, pristatyti įvairiems apdovanojimams. Prieš pirmąjį rinkimų turą Kelmės ir Šiaulių rajonų kaimo žmonėms išsiųstas šmeižikiškas žinutes, mano nuomone, galima priskirti ,,juodųjų technologijų“ žanrui. Dėl to buvau priversta pirmą kartą gyvenime kreiptis į teisėsaugą. Jei kas mano, kad menkindamas kitą gali laimėti – labai klysta.

 

Apie rinkimus

Seimo nariui niekas nesako, kaip jis turi organizuoti savo darbus, kam teikti prioritetus. Jis gali ramiai sėdėti posėdžių salėje, retkarčiais pasisakyti, ypač kai aplinkui daug žurnalistų.  Aš pati labiausiai vertinu bendravimą su žmonėmis. O kiek jų – darbščių, supratingų, kantrių, bet nesiskundžiančių, patriotiškų, auginančių dorus vaikus, kiek puikių vadovų, besirūpinančių žmogumi! Tikrai nesu Seimo ,,sėdėtoja“ – kūriau, diskutavau, ieškojau sprendimų. Kiekvieną savaitgalį grįždavau į apygardą susitikti su žmonėmis, aptarti  aktualias rajono problemas su vadovais, dalyvauti renginiuose. Nevertinu savo darbo – tai jūsų, mano darbdavių, pareiga. Ir rinktis Seimo 2016 – 2020 metų kadencijos narį taip pat jūsų pareiga. Įvykdykime ją atsakingai, sąžiningai, nuoširdžiai. Ačiū balsavusiems už mane pirmajame rinkimų ture ir kviečiu balsuoti antrajame ture spalio 23 dieną.

 

Alma Monkauskaitė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *